Vyhledej
Šikovné nákupy
Gymnázium Jaroměř > KORONAVIRUS - informace z regionu

11 výjimek za zákazu pohybu a pobytu mimo bydliště v ČR (nařízení vlády platné od 1. do 21. března 2021)

Redakce / 28.02.2021, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pro obyvatele Trutnovska již nedochází k velkým změnám, 2 týdny uzavřený okres již své limity zná, přesto si zopakujeme 11 výjimek ze zákazu pohybu či pobytu mimo místa bydliště, které jsou součástí nového usnesení vlády.
 

Věříme, že mapový portál mapy.cz opět obyvatelům ČR pomůže tak, jako v předchozích týdnech 3 uzavřeným okresům, a na svých mapách označí hranice okresů v celé ČR. 

Od 1. března 2021 od 00:00 hod. do 21. března 2021 do 23:59 hod. 

omezuje vláda volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu (nebo v případě Prahy hlavního města Prahy) všem osobám, které nemají na území tohoto okresu (nebo hlavního města Prahy) místo svého trvalého pobytu nebo bydliště,


stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto VÝJIMKY (11 bodů):

 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

 2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění

  nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění

  1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  3. c)  individuální duchovní péče a služby,
  4. d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  5. e)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  6. f)  veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,

 1. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

 2. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,

 3. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,

 4. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

 5. cesta za účelem vycestování z České republiky;


  Zdroj: vlada.cz

 

Související články
Hejtman Královéhradeckého kraje chce i nadále zavřený okres Trutnov
Mobilní antigenní testování na Trutnovsku bude pokračovat i v březnu
Uzavření okresu Trutnov trvá, vycházky a běh jsou nově povoleny jen v rámci území obce

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 7153x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět